Coaching

Met minder energie meer bereiken

Met meer gemak en plezier jouw doelen bereiken. Hoe kan een individueel coachingstraject bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Hoe kun je als team met meer gemak en plezier je teamdoelen bereiken?

Coaching is begeleiding bij een ontwikkelingsvraag. Mijn rol als coach is te faciliteren, inspireren en stimuleren. Na een doelgerichte analyse van wat er werkelijk speelt, ga ik met mijn klant open en respectvol een traject in waarbij concreet resultaat wordt behaald.

Individuele coaching

In een individueel coachingstraject help ik mensen bij hun ontwikkelvraag. Samen onderzoeken we wat effectief en minder effectief is in de gedragspatronen die zij hebben opgebouwd. Ik ondersteun hen bij het vinden van nieuwe opties om situaties in het werk en/of privé tegemoet te treden. Daarmee ontwikkelen zij nieuwe vaardigheden die hen effectiever maken in hun taak en rol. Nieuw gedrag dat anders voelt maar na de eerste aarzelingen ook eigen wordt. Resultaat is dat mijn cliënten hun focus terug hebben en met meer gemak en plezier hun doelen realiseren.

Wanneer je je eigen gedrag gaat observeren en gaat herkennen wat je doet, kun je beslissen wat je wilt behouden en wat je anders wilt gaan doen. Wanneer jij ander gedrag laat zien, zal de omgeving anders reageren en zullen er andere dingen gebeuren dan je gewend bent. Oefenen met ander gedrag is spannend. Je moed wordt beloond met een verrassend goed resultaat.

Teamcoaching

Diversiteit is de kracht van een team. De valkuil van diversiteit is de frictie in de samenwerking die door de verscheidenheid aan karakters en hun historie kan ontstaan. Teams bouwen gedrags- en rolpatronen op die optimaal functioneren van het team in de weg kunnen staan. Ik ondersteun teams bij het bewust worden van deze rollen en gedragspatronen. Waar teams zich bewust worden van individuele- en groepspatronen en deze doorbreken, ontstaat ruimte voor nieuw en effectief gedrag, in lijn met de gewenste organisatieverandering. Ik faciliteer teams bij het leggen van een nieuwe basis voor een prettige en constructieve samenwerking. Teamleden gaan elkaars competenties benutten op basis van wederzijds respect. Resultaat is een effectief functionerend team in een goed werkklimaat: een winnend team!

De dramadriehoek

Herken je onderstaande uitspraken en gedachten?

Binnen teams kunnen mensen de positie innemen van Slachtoffer, Aanklager of Redder. Drie ineffectieve posities die mensen onbewust innemen en die elkaar versterken. Het gaat ten koste van het resultaat en de samenwerking. De dramadriehoek is één van de instrumenten waarmee teams op hun eigen gedrag kunnen reflecteren. Ik help het team vervolgens daadwerkelijk in beweging te komen. Teamleden vormen met elkaar een winnend team door in de winnaarsdriehoek te komen. Vanuit de winnaarsdriehoek neemt ieder teamlid verantwoordelijkheid voor de eigen taak, in respectvolle afstemming met elkaar.