Werkwijze

Hoe we samenwerken

Individuele coaching

Een individueel coachingstraject start met een intakegesprek. In dat gesprek spreken we wederzijdse verwachtingen uit en verhelderen we de ontwikkelvraag. Vervolgens stellen we gewenste persoonlijke ontwikkeldoelen vast en maak ik een inschatting van het aantal benodigde sessies. Deze duren ca. 1 tot 1,5 uur. Gemiddeld zijn 6 tot 8 sessies nodig om nieuwe inzichten en ervaringen op te bouwen, waarmee je een slag maakt in je persoonlijke ontwikkeling. Indien gewenst kan het traject worden vervolgd met een reflectiegesprek eens in de 4 tot 6 weken. Tussen de sessies in kunnen praktijkopdrachten onderdeel van het coachingstraject uitmaken.

Op basis van het intakegesprek en als er sprake is van een wederzijdse klik, besluit je tot de start van een coachingstraject.

Je kunt zowel als particulier als via je werkgever een coachingstraject bij mij doen. Op basis van het intakegesprek kan ik een offerte maken voor jezelf of je werkgever.

De locatie van de coaching is in onderling overleg. Ik heb zelf een prettige coaching omgeving in Soest en in Bilthoven, Mocht je zelf een andere locatie willen voorstellen, dan kunnen we dat bespreken.

Teamcoaching

Een teamcoachingstraject start met een inventariserend gesprek met de leiding van het team over de bestaande en gewenste situatie van het team. Vervolgens maak ik een voorstel op maat om het team te begeleiden naar de gewenste situatie.